Φαντάσου την πόλη: Καλαμάτα 2015

 

 

 

Η ομάδα Imagine the City διοργανώνει και φέτος την έκθεση «Φαντάσου την πόλη: Καλαμάτα 2015» από τις 23 ως 27 Σεπτέμβριου 2015. To imagine the city αποτελεί μια διατοπική κοινότητα που ενθαρρύνει την συμμετοχή των πολιτών και της τοπικής κοινότητας σε πολιτισμικές δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο να αναδειχθούν οι δυνατότητες βελτίωσης του αστικού τόπου καθώς και ο αστικός πολιτισμός της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. 

Πολίτες και τοπικοί φορείς  μπορούν να προτείνουν αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές, εικαστικές προτάσεις, καθώς και διπλωματικές ή ερευνητικές εργασίες, προτείνοντας τις δίκες τους ιδέες για την βελτίωση του αστικού τοπίου. Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στους χώρους του πνευματικού κέντρου της Καλαμάτας και σε άλλες εγκαταστάσεις της πόλης και θα περιλαμβάνουν διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, δρώμενα και forum συζητήσεων. Η φετινή έκθεση «Φαντάσου την Καλαμάτα 2015» εστιάζει στην ανίχνευση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, και την αξία του δημόσιου χώρου στην καθημερνή ζωή των πολιτών.

 

Δήλωση συμμετοχής: [email protected]